امام باقر

زهر این مرکب اگرچه سوخت از پا تا سرم

زهر این مرکب اگرچه سوخت از پا تا سرم

من قتیل کربلا و لاله های پرپرم

وارث خونین دلِ خونهای ناحق ریخته

یادگار داغ های عمه های مضطرم

مژده یاران بهار آمده است

مژده یاران بهار آمده است

نخل طوبی به بار آمده است

همه گویند یار آمده است

عشق پروردگار آمده است

سبک

شور

شیعه ها – دوباره شده وقت عزا …

زمینه ، شور

ای کشته ی زهر جفا یا حضرت باقر …

شور

شد شب اول رجب …

زمینه

پیچیده – بوی گل یاس و سوسن …

زمینه

اومده طلیعه ی ماه رجب …