امام حسن

فصل کرامت است به عالم خبر دهید

فصل کرامت است به عالم خبر دهید

وقت عنایت است گدایان کجا روید

هنگام رحمت است مریدان کوی عشق

دل را به آستانه ی جانان گره زنید

از عرش صدای ربنا می آید

از عرش صدای ربنا می آید

در ماه خدا ماه خدا می آید

پیغام رسانید به بانی جمل

فرزند علی مرتضی می آید

سبک

شور

تویی آقا ترین آقا یاحسن …

زمزمه

غريب مادر يعني  توي خونه جفاي همسر …

زمینه

حسن – ای نازنین سبط پیمبر …

شور

بهانه كرده دل من  كه  بي قرار تو باشد …

زمینه

زهر جفا یارب  خورده گل زینب …

زمزمه

کجا میری جونم رسید برلب …

زمزمه

بالاسرت نشستم   داداش با چشم گريون …

زمزمه

حسین من حرم برا تو …

شور

گدایم گدایم گدایم …

زمزمه

زائرای ارباب …

زمینه

ارباب تويي براي شيعه سرور …

واحد تند

چهل شبه میزنی به سینه و سر …

زمزمه

قربون غصه هاي بسيارت …

زمینه

داداش …

زمینه

مهموني رسيد به نيمه  فاطمه مي ده وليمه …

زمینه

می رسه مژده از تو آسمونا …

زمینه

شب عشقه داره ستاره می باره …

زمینه

زمین و عالم بالا …

شور

ضیافت الله یعنی …

زمینه

چی شده که ماه تابان …

زمینه

هرچی نفس تو سینمه …

زمینه

شب سروره …

شور

واسه من جونی   تو رگام خونی …

زمینه

میاد از آسمون صدای زمزمه …