امام سجاد

آمد لحظات آخرم اي مردم

آمد لحظات آخرم اي مردم

من وارث شاه بي سرم  اي مردم

با كوه غمي كه روي شانه دارم

عازم به كنار مادرم اي مردم

مژده یاران بهار آمده است

مژده یاران بهار آمده است

نخل طوبی به بار آمده است

همه گویند یار آمده است

عشق پروردگار آمده است

سبک

شور

من یادگارم از …

شور

گریه می کنم …

زمینه

ای سید اهل دعا …

...

دمیده – سپیده – ولادت علی رسیده …

زمینه

دلای آزاد – همه با نغمه ی شاد …

زمینه

شده دلم شیدا …

زمزمه

به حال زارم …

...

دوباره دل هاي ما شاده …