امام هادی

عزای زاده ی زهرا، امام ممتحن است

عزای زاده ی زهرا، امام ممتحن است

عزای سبط رسول خدا، ابالحسن است

اگرچه فصل بهار است و عيد نوروز است

ولي زمان غم وقت روضه خوان شدن است

باز شوق صفحه و رقص قلم

باز شوق صفحه و رقص قلم

باز از لطف نگارم شاعرم

ديگراين دل گشته مجنون نگار

بي قرار و زار و مفتون نگار

سبک

شور

اهل عالم واسه این غم …

شور

گریه می کنم آقا برا عزای تو …