امام کاظم

در سینه غمی شبیه پیغمبر داشت

در سینه غمی شبیه پیغمبر داشت

ارثیه ی دست بسته از حیدر داشت

شلاق چه کرده بود با پیکر او

بر بازوی خود نشانی از مادر داشت

امشب شب نزول عنايات داوراست

امشب شب نزول عنايات داوراست

وقت شكفتن گل لبخند كوثر است

هنگام شادي و شعف آل حيدر است

ميلاد با سعادت موسي ابن جعفر است

سبک

شور

همه عالم  شده درهم …

زمینه

سینه می زنم …

زمینه

تو دلم غوغاست …

واحد تند

باب الحوائج یعنی …