نوحه رحلت پیامبر(ص)

زمزمه

بيا بشين كنار من بابا

گريه نكن براي من زهرا

طاقت ندارم عزيزم

گريه هاي تو رو ببينم

مي رم ولي مياي پيشم

دختر خوب و نازنينم

مي رم ولي دلواپس

ماجراي سقط جنينم

زهراي من زهراي من خدانگهدار (2)

***

لحظه ي آخره براي من

حسين بشين رو شونه هاي من

راحت مي رم پيش خدا

اگه حسين باشي كنارم

براي روز غربتت

دارم مث بارون مي بارم

با پا روي سينه ات مي رن

خدا مي دونه بي قرارم

حسين من حسين من خدانگهدار (2)

***

حسن بيا دردونه ي بابا

اي محرم مصيبت زهرا

عزيزمن تو ميرسي

تو كودكي به سن پيري

يه صحنه هايي مي بيني

كه دوست داري اونجا بميري

يادت باشه تو كوچه ها

دستاي مادرو بگيري

جانم حسن پاره جگر غريب مادر 2