حضور در بیت رهبری

سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی

سال 94

سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

سال 95

سال حمایت از کالای ایرانی

سال 97

سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

سال 92

سال اقتصاد و فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت جهادی

سال 93