حضرت ام البنین (س)

فضای شهرمدینه پر از صدای شماست

فضای شهرمدینه پر از صدای شماست

و روضه خوانی کرببلا به پای شماست

چهارداغ عظیم وچهار صورت قبر

بقیع فاطمه انگار کربلای شماست

ای دو جهانت فدا حضرت ام البنین

ای دو جهانت فدا حضرت ام البنین

همسر شیر خدا حضرت ام البنین

مادر عشق و ادب دختر والا نسب

مظهر حجب و حیا حضرت ام البنین