حضرت عباس (ع)

ای جلوات حیدری حیدر کربلا تویی

ای جلوات حیدری حیدر کربلا تویی

مالک اشتر حسین مالک قلب ماتویی

ماه بنی هاشمی و شیر قریشی نسبی

گل پسر ام بنین هیبت مرتضی تویی