شهدا

شهيد حرف كمي نيست، ما نمي فهميم

شهيد حرف كمي نيست، ما نمي فهميم

شكوه رزم دليرانه را نمي فهميم

چفيه،جامه ي خاكي، پلاك و سنگر را

قسم به سادگي جبهه ها نمي فهميم

یاد شهیدان خدا زنده باد

یاد شهیدان خدا زنده باد

نهضتشان زنده و پاینده باد

بهر دفاع از وطن و حفظ دین

بر شرف و همتشان آفرین

دست قلم رسيده به دامان ناب ها

دست قلم رسيده به دامان ناب ها

توصيف مي شوند مگر با كتاب ها؟

رفتند سوي دوست شهيدان عشق وما

جامانده ايم غافل وديديم خواب ها…

شهید فانوسی

درباغ خداشبیه طاووسی بود.

درراه حرم به عزم پابوسی بود.

مردی که صبوربودولبخندبه لب.

دلداده حق شهیدفانوسی بود

شهید حسین غلامی

سال نو اومد و محترم شدي

افتخار شهر و كشورم شدي

عيديتو گرفتي از امام عصر

اولين مدافع حرم شدي

شهید مدنی

آن مرد خدا مجاهد نيك صفات

شد يك تنه منشا هزاران خدمات

سيد اسدالله مدني آيت حق

بر روح مطهرش سلام و صلوات

شهید خلیلی

فدای غربت آن لاله ای که شدپرپر.

شهیدامربه معروف ونهی ازمنکر

درست موسم ایام فاطمیه شده

تن علی خلیلی کبودچون مادر

پدر شهید

به خوابت آمده ام….

زمانه خواست تورا پیر و رو سپید کند

(تو را مراد کند درد را مرید کند)1

زمانه خواست که در راه آرمان خواهی