سال98
گلچین مولودی میلاد حضرت علی اکبر(ع)
هیأت پیروان علی اکبر(ع)
سال98
گلچین مولودی میلاد امام حسین(ع)
و حضرت عباس(ع)
هیأت پیروان علی اکبر(ع)
سال96
گلچین مداحی محرم
هیأت انصارالمهدی شیراز