ای شرف خلقت و عصاره ی هستی

ای شرف خلقت و عصاره ی هستی

ساقی میخانه ی یگانه پرستی

از روز اول به قلب ما بنشستی

آنکه بود تا ابد امیر تو هستی

ختم رسولان و مصطفایی و احمد

رحمتُ للعالمین امین و محمد

***

اسوه ی نیکو تویی به گفته ی قرآن

معجز شقّ القمر زتوست نمایان

می شود آتش پرست با تو مسلمان

شاهد این مدّعاست حضرت سلمان

پیرو تو گشت و گشت پیش تو منّا

محرم اسرار شد به گفته ی زهرا

***

هرکه نموده به ساحت تو اهانت

هست گرفتار کفر و شرک و دنائت

دشمن تو هست بی خبر زحقیقت

رو به تو آورده اند اهل بصیرت

رهبر ما گفته بود امروز و فردا

می رسد این موج تا به قلب اروپا…

***

هرکه مسلمان و عاشق است و جوان است

پیرو اسلام ناب از دل و جان است

کشور ما کشور امام زمان است

الگوی بیداری تمام جهان است

گشته فروزان چراغ دانش ایران

از شرف خون شاهدان و شهیدان

***

گفت پیمبر زفارس مردم دانا

فتح نمایند قلّه های جهان را

علم اگر رفت تا به اوج ثریّا

مردم ایران رسند ساده به آنجا

وعده ی پیغمبر و کتاب رسیده

چون دهه ی فجر انقلاب  رسیده