پیامبر اکرم

شعر

درخيالم دوباره غوغايي است

درخيالم دوباره غوغايي است  

ديگر امشب زمان شيدايي است

بازازخويش بي خودم ياران

نوع مستيّ من تماشايي است

باز دوباره رسیده فصل طراوت

باز دوباره رسیده فصل طراوت

می رسد از آسمان ترانه ی رحمت

مژده که آمد دوباره هفته ی وحدت

آمده میلاد ناجی بشریّت

پيغامبر خدا رسول دو سرا

پيغامبر خدا رسول دو سرا

توصيف خوش خصال تو ما را بس

ما مفتخريم چون مسلمان تو ايم

شكرانه ي ماه و سال تو ما را بس

ای شرف خلقت و عصاره ی هستی

ای شرف خلقت و عصاره ی هستی

ساقی میخانه ی یگانه پرستی

از روز اول به قلب ما بنشستی

آنکه بود تا ابد امیر تو هستی

اقرا، به اسم ربّ تو آغاز مي كنم

اقرا، به اسم ربّ تو آغاز مي كنم

برگي به گفتگوی شما باز ميكنم

از كوه نور تا به حرا بین عاشقان

عرض ارادتی به تو ابراز مي كنم

سبک

زمینه (سنتی)

آمده میلاد خاتم …

شور

امشب  شب شادی و امیده …

زمینه

چه اتفاقی افتاده میون آسمونا …

زمینه

میرسد بوی یاسمن …

زمینه

داره از آسمونا  بارون نور می باره …

زمینه

صاحب گنبد خضرا آمد …

زمینه

رسیده بر دل ها …

زمینه

بابا،نرو تنها…

زمینه

امشب شب حزن آل پیمبر شد …

زمزمه

بیا بشین کنار من بابا…