چه اتفاقی افتاده میان آسمونا

چه اتفاقی افتاده میون آسمونا

آتشکده خاموش شده شکسته طاق کسری

 کشیشای یهودی و راهبای کلیسا

خبر میدن که آخرین نبی اومد به دنیا

شاه اومده ، خلیفة الله اومده

دلبر دلخواه اومده ،جان رسول الله اومده

برای ، نجات گمراه اومده

برای زمینیا راه اومده

برای آسمونا ماه اومده

برای علی خاطرخواه اومده

همه ی انبیا پیرو ایمانشن

همه ی عاشقا غلام سلمانشن

همه ی فرشته ها کاتب قرآنشن

علی و خدیجه اولین مسلمانشن

مستم و باده می زنم به عشق پیغمبر

عیدیمو میگیرم من از فاطمه ی اطهر

با ذکر یا علی حیدر

سلام ما به اهل بیت پاک پیغمبر

به فاطمه به مجتبی به ساقی کوثر

به شاه کربلا حسین و باقر و سجاد

به صادق آل عبا به حضرت جعفر

سیدنا، عالم آل مصطفی

ششمین اختر سما، ای حجت خدا

توهستی ، وارث علی و زهرا

تو داری ، دانش همه ی دنیا

نگاهت ، می سازه خضر و مسیحا

برامون ، میگی حدیثای زیبا

نفست مادری ، تیغ نگات حیدری

مذهب من اینه ، جعفری ام جعفری

تو حدیث می گی و از شیعه ها دل می بری

بانگاهت جابر و زراره می پروری

مستم و باده می زنم به عشق پیغمبر

عیدیمو میگیرم من از فاطمه ی اطهر

با ذکر یاعلی حیدر